Aashild Nitter

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Kunsten skapes gjennom en intuitiv prosess. Spontant og med fri penselføring oppstår deler på lerret som sammen utgjør en helhet. Flater og rytmer dannes, det oppstår en flyt i bildene som bygges opp av intuitiv spontanitet. Likevel ligger det en gjennomtenkt ide som binder komponentene sammen til en helhet og til det estetiske utrykket.

Betrakteren må gjerne assosiere, men maleriene åpner for mangfoldige tolkninger og beskrivelser. Ønsket er at betrakteren lar øyet vandre i de abstrakte formene og lar tankene flyte slik at egne historier og erfaringer skapes.

Jeg har eget atelier på Flytårnet kultursenter, Forneburingen 11.

Velkommen!