Anett Henriksen

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Meieribakken 4b, 3074 Skoger

90661831

anett.henriksen@gmail.com

Jeg er vokst opp i en familie der kunst hadde en sentral plass i livet. Om det var å vurdere mormor sitt siste landskap i olje eller min mor sine nøyaktige roseverk på porselen, kom interessen for kunst tidlig inn. Jeg selv startet opp med dans som utrykksform. og fikk etterhvert finaleplasseringer i EM og VM i sportsdans.

Det jeg ønsker med min kunst er i hovedsak å utrykke mine verdier på lerretet så klart som mulig. Jeg liker å skape slik at det kontrastfylte vises, fra små forfinede detaljer til større raske penselstrøk – slik vi også utrykte oss i dans.

Jeg er tiltrukket mot de klare vitale fargene, som gjenspeiler de klare ærlige sidene ved mennesket. Med dette søker jeg å lage et speil til det ubevisste i tilskueren. Noe som gir gjenklang i noe man kan gjenkjenne som en kraft, styrke, mot, integritet. Mye er også skjult i vår bevissthet, og det å kjenne noe som blir vekket til live gjennom det abstrakte utrykk er det jeg strekker meg etter i min kunst.

Jeg liker det abstrakte nettopp fordi betrakteren ikke setter det de ser så lett i bås, det gir mulighet og rom for heller å la seg påvirke uten tanken så sterkt tilstede. Jeg inspireres av det indre landskap men også av naturen. Naturen gir en helt spesiell tilførsel av verdi man kan gjenkjenne i seg selv.

Det er en enorm gledesfylt opplevelse å få lov til å berøre mennesker til å komme i kontakt med noe verdifullt i seg selv. Noe som kanskje har vært skjult i bevisstheten til tilskueren men som kommer til overflaten i det umiddelbare. Det umiddelbare her og nå som går forbi det tillærte i mennesket. Det som vekker til liv noe av vår essens.

Jeg jobber med teknikker som akryl, mixed media og collage på papir og lerret.