Anne Grete Flønes

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Ekelundstien 109, 2004 Lillestrøm

97094745

afloenes@hotmail.com

https://agf-art.com

Sterke, klare farger er viktig for meg. Motivene er ikke planlagt på forhånd. De utvikler seg gjennom maleprosessen, før det plutselig dukker opp et eller flere motiver. Det som synes som et avsluttende stadium blir ofte en start på en ny prosess. Maleriene gjennomgår stadig transformasjoner. Jeg beveger meg i grenselandet mellom det figurative og det abstrakte uttrykk (semiabstrakt), og varierer mellom tydelighet og det skjulte. Maleriene består av mange lag.

Betrakterne går lett inn i fortolkninger av maleriet og oppdager stadig noe nytt. Den ene betrakteren ser noe, og en annen ser noe annet.

Jeg har hatt mange utstillinger i inn- og utland, og i 2015 ble et av mine malerier kjøpt opp av en ung kunstsamler i New York.

 

 

Strong, clear colors are important to me. The motifs are not planned. It will be developed through the painting process, before one or more motifs suddenly appear. What seems like a final stage often becomes the start of a new process. The paintings are constantly undergoing transformations. I move in the borderland between the figurative and the abstract expression (semi-abstract) and vary between clarity and the hidden. The paintings consist of many layers.

Viewers easily go into interpretations of the painting and constantly discover something new. One viewer sees something, and another sees something else.

I have had many exhibitions at home and abroad, and in 2015, one of my paintings was acquired by a young art collector in New York.