Åshild Basso

 

Om kunstneren

Jeg erfarer, undersøker og vever sammen indre og ytre verdener gjennom kreative uttrykk. Min kunstneriske og spirituelle praksis er sammensmeltet. Jeg lar meg inspirere av mystikken i livet. Møtene mellom det ville og det temmede i oss. Begrensende tanker og det grenseløse sinnet. Urkraften, instinktene og intuisjonen. Egoet, hjertet og sjelen. Jorda og kosmos. Seperasjon og tilhørighet. Oppdeling og samling.

Jeg søker indre og ytre balanse gjennom bevegelse av stagnerte energier og trossystemer. Jeg jobber for å gi rom til, det jeg opplever som, urgammel sjamanistisk visdom og nåtidig erfaringsbasert kunnskap, rundt iboende helbredende krefter og kjærligheten vi alle har i oss.