Britt Solvor Langen Helle

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Gåsbuvg.821 2323 Ingeberg

40238664

britt.s.langen.helle@live.no

Er opptatt av det synbare, en slags observasjon fra naturen, samtidig prøve å legge inn fantasien som oppstår i dette.
Jeg «broderer» på papir med et enkelt redskap……og får et meditativt forhold til prosessen. Formidle tanker, følelser og holdninger fra naturens kaos, linjer og former som flyter i hverandre der jeg er, der jeg står, der jeg går.  Tegningen blir til ved at jeg starter i et hjørne og ledes videre ut over papiret. Komposisjonen blir til i forhold til formatet

Akvarellens uttryk har også passet meg.

Har år tilbake malt mye med eggoljetempera som var basis i utdanningen fra malerlinjen ved SHKS, Oslo. Dessuten kunstpedagogikk ved samme skole. Studert kunsthisorie ved UIO, Oslo.