Eli Gjestvang

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Anna Rogstads vei 29, 0592 Oslo

93280574

eli.gjestvang@hotmail.com

Vis CV

Jeg søker etter det usagte, det en fornemmer, det som skaper stemning i et bilde. Samtidig jakter jeg på lyset for å få fram stemningen jeg vil ha. For å finne denne stemningen abstraherer jeg gjerne naturen og beveger meg i grenselandet mellom det gjenkjennelige, naturen, det realistiske og det surrealistiske. Jeg bruker ofte klare farger sammen med «grumsefarger» for å hente fram lyset, mystikken og stemningen, og jeg blander gjerne inn andre teknikker som blyant, kull og riping.

3-årig faglærerlinje i forming, SLFN0todden

Norsk grunnfag og kunsthistorie grunnfag

Sommerkurs siden 1998 på Innerøya,Trøndelag og Nansenskolen, Lillehammer