Grete Rydning

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Siden jeg er glad i natur og liker å ferdes i fjellet, faller det naturlig å velge fjellmotiver i min kunst.  Maleriene er malt i et halv-abstrakt billedspråk.  Dvs at motivene er noe stilisert, men gjenkjennelige.  Slik kan man tydelig gjenkjenne norske fjell og topper.

Fargebruken i bildene er omskrevet og brukt fritt i forhold til det rent dokumentære.

Det som teller for meg i min kunst, er en harmonisk og estetisk komposisjon der det dekorative også får en fremtredende plass.