Gunn Mari Grøttum

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Mine bilder handler om å være menneske, oftest kvinne, i et landskap og i relasjon til verden, alene eller sammen med andre. Våre følelser og reaksjonsmønstre i forhold til hendelser og andre mennesker er unike og subjektive. De prosesser vi opplever i våre indre landskap er det kun oss selv som har tilgang til, men vi kan ofte ønske å dele dem med andre. Hendelser enten de er negative eller positive, setter spor i vår psyke og får konsekvenser for vår mentale helse. Erfaring viser at de landskap vi beveger oss i ofte er felles, hvor enn vi befinner oss i verden. De har arketypiske trekk og griper inn i våre liv uavhengig av sted.

Jeg bruker meg selv og mine omgivelser i den billedverdenen jeg skaper, motivene gjenspeiler våre historier. De forteller historiene vi bærer på og går inn i de sinnsstemninger vi er. Å være i dialog med bildet er til tider et ledd i en helende prosess.

Mediene jeg jobber med er olje, collage og akvarell, og en kombinasjon av disse. Jeg jobber ofte med de samme motivkretsene i flere medier, gjentar disse, og forsøker å utvikle mitt formspråk.