Heidi Glattre

 

Om kunstneren

I de seneste årene har jeg nesten utelukkende fokusert på hvordan jeg kan bruke papir og tekster i kunstverk. Litterære tekster og bøker blir revet i stykker og så montert inn i todimensjonale verk og installasjoner. Intensjon er viktig og det er alltid noe tematisk jeg ønsker å undersøke. Papirarbeidene av litterære verk er visuelle tolkninger, som både understreker de tekstlige referansene, men også deres estetiske og komposisjonelle egenart og kraft.