Heidi Jacobsen Kluge

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Sofiesgate 11B

92831821

heidi.jacobsen.kluge@gmail.com

I mine motiver arbeider jeg mest med tolkningen av naturlandskapet og detaljer fra natur og dyreriket. Skyene og havet fasinerer og berører meg med sin konstante endring og bevegelighet. Lyset forandrer seg stadig. Skyene er virkelige, men speiler samtidig en fantasiverden. I løpet av kort tid er de borte, men formasjonene lever videre for mitt indre blikk. Den tynne linjen mellom fantasi og virkelighet.

Jeg ønsker å skape en nærhet og koble betrakteren på naturen gjennom mine motiver. Jeg vil veldig gjerne dele begeistringen jeg selv kjenner når jeg maler et bein på en insekt, finner fargene til rødreven sin pels eller forsøker å fange stemningen i et morgen lys ved kysten.