Hilde Strand

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Baklandsveien 60, 8646 Korgen

+47 41 21 82 81

hils2@online.no

http://www.hilde-strand.com/

«… Prosessen er for min egen del. Det ferdige maleriet er for alle som måtte finne noe i betraktningen. De gangene både jeg og omgivelsene finner noe i mine bilder, føles det som at jeg lykkes med formidlingen.

Jeg maler fordi jeg må … det er nødvendig for meg.»