Inger Elise Hansen

 

Om kunstneren

Identitet

«No man is an island, entire of itself”. (John Donne)

Utsagnet treffer meg i Corona isolasjonen. Jeg er som en øy i meg selv. Jeg vil beskytte meg mot den usynlige fienden. Være alene. Overleve. Smitten kan ikke nå meg, men tenk om de andre ikke overlever? Vil jeg være her alene? Stedet; hjemmet, tryggheten kan også være invadert.

Vi kommer gjennom dette, men til hvilken pris? Vil myndighetene og vi selv holde ut presset, og hvordan er vi når dette er over? Hverdagslivet reflekteres i byene og samfunnene vi har skapt, og relasjoner utfordres. Kan kunsten gi komfort og ro i en opprørende tid?

Dette er nærværende spørsmål jeg undersøker og reflekterer rundt? Hovedtemaet er mennesker og steder; hvilken innvirkning samfunnet har på oss og vi til hverandre. Hva former vår identitet?

Inspirasjonen er hentet fra media, motekataloger, mennesker jeg møter, og naturen. Intuitivt prøver jeg å få tak i det usagte, å fange øyeblikket og jobber serielt.

Jeg maler i den klassiske tradisjonen og siterer Degas: «I want to be «modern”, but also to carry forward some of the lessons of the past.” Oljemediets pastositet og farge mot farge lar figurene vokse fram i bildet og får sitt eget uttrykk.