Janet Olaussen Repaal

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Erling Michelsens vei 9C 1061 Oslo

0047 92015445

janet.repaal@outlook.com

Født i Stavanger desember 1955

Jeg liker å male akvarell, fordi du må jobbe raskt og spontant, samtiden som du må ha en gjennomtenkt plan. Det er spennende å se hvordan farge og vann kan jobbe sammen. Jeg er opptatt av lys, skygge og luft. Jeg liker å male med tykk farge, gjerne rett fra tube og med mye vann. Jeg er glad i åpne landskap, sjø og fjell