Kåre Høghaug

 

Om kunstneren

Jeg er billedkunstner og arbeider med tegning, maleri og trykk. I en periode på 25 år har jeg fokusert på å utvikle min identitet innen billedkunst. Arbeidene har et figurativt utgangspunkt der underlag, farger, penselstrøk skal fungere sammen, der uttrykket nødvendigvis ikke må være helt naturtro. Det kan for eksempel være fargene som forsterker et uttrykk og tema eller bare streker og penselstrøk som fokuserer eller understreker. Motivene kan være tvetydige, at man nødvendigvis ikke forstår alt med det samme. Det er et ønske at mine bilder blir en igangsetter for samtaler eller diskusjoner som angår oss. 

 

Inspirasjon får jeg av å være i en skapende prosess der bildene blir til underveis. Noe er planlagt, men underveis skjer det endringer alt ettersom strekene og fargene forsterker eller påvirker retningen til hvert enkelt verk. Jeg ser på min kunstneriske utvikling som en livslang prosess i takt med alle andre oppgaver og utfordringer livet har å by på.