Line Majormoen

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Boktrykker Dreyers gt. 13, 4015 Stavanger.

92213430

line.majormoen@lyse.net

https://www.nfuk-galleri.no/artist/line-majormoen/

Vis CV

LINE MAJORMOEN (f. 1970)

Bosted, Stavanger. Født og oppvokst på Nesbyen, i Hallingdal.

Utdannelse: Grafisk tegning. Bachelor i kunst og håndverk, med fordypning i tegning og visuell kommunikasjon. Videreutdanning i musikk og jazzimprovisasjon.

Jeg uttrykker ENKLE LINJER FRA EN KOMPLEKS VERDEN.  Inspirasjon kommer fra både virkelighet og fantasi, med særlig utgangspunkt i mennesker og stemninger. Jeg jobber med stiliserte uttrykk og er opptatt av den todimensjonale virkningen mellom linjer og flater i et bilde. Symbolikk, strenge komposisjoner, gjentagelser og farger er viktige elementer i bildene mine. Jeg utforsker i hovedsak to ulike teknikker når jeg skaper bilder. Datagrafikk/ CG, og maleri/ gouache og blyant på papir.

 

Bildene forstørres ved å klikke på dem.