Mona Bjørnstad

 

Om kunstneren

Jeg formidler med malerier. Jeg formidler bortenfor ordene. I maleriene mine søker jeg å formidle grenseløs og  fri fortolkning hos betrakteren. Jeg jobber utenfor ordene, utenfor språket som brukes til formidling og overbevisning mellom individer.

Mitt kunstnerskap dreier rundt utforsking av hverdagslivet og stemninger i omgivelsene, og sanseinntrykk og minner av tilstedeværelse. Jeg er opptatt av hva som sees, høres,føles, lukter og smaker i øyeblikket, og hvordan sanseinntrykkene lagres som fragmenter av fortiden og tilbakekalles i fremtiden.

Jeg formidler ved å føre verktøy og overflaten, om det er på lerret eller papir. I denne prosessen gjenskapes minner av sanseinntrykk gjennom håndens påvirkning på verktøyets fart og kraft.Fargepaletten reflekterer naturens fargepalett i sesongen maleriene skapes.  Starten på et maleri er gjerne med utgangspunkt i gitte former og en indre atmosfære, selv om resultatet ofte er abstrakt og flytende.

Motivene som trer frem kan være steinformasjoner, fjellformasjoner, åser, skog og trær – elementer som bærer i seg følelsen av å være i naturen snarere enn gjengivelse av naturens elementer. Motivene reflekterer sanseinntrykk fra ulike steder, til ulike tider. Så som følelsen av vind mot guden, lyden av rennende vann og bølger, lukten av skogbunn og sjø, smak av snø og syn av naturens skiftende farger gjennom sesongene.