Mona Bjørnstad

 

Om kunstneren

Mitt kunstnerskap forteller om sanseinntrykk på ulike steder, til ulike tider. Fortellingene utvikles i serier av malerier der minner av sansenes opplevelser er sentralt.

Min utforsking av maleriet som språk dreier rundt behov for å fortelle historier non-verbalt. Maleriet utforskes som forteller av sansenes opplevelser av mennesker og omgivelser, og som bærer av et stille korrektiv til det talte språket.

Arbeidet mitt inspireres av karakteristika ved den enkelte årstid. Ofte som følge av skissearbeidet i friluft og sansning av vær og elementer underveis. Motiv, komposisjon og fargepalett gjenspeiler prosesser med overføring av minnene. Både gjennom videreutvikling fra skisser, og gjennom frigjøring fra skissen.

I tidligere serier stod videreutvikling av skissene sentralt, i en ny upublisert serie er løsrivelse fra skissene for å gi plass til og tillit til minnene sentralt.