Nenna Steinset Halvorsen

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Nenna Steinset Halvorsen er en kunstner med forskjellige uttrykksformer.

Hun er en kunstner som både tegner og maler.

Nenna har en lett flytende og fri penselføring og tegner med en sikker og markert strek.

Er utdannet ved Mosebekk Tegneskole og Oslo Tegne og Maleskole, elev ved Asker Kunstskole og Drammen Kunstskole. Har mottatt NFUK kunstner stipend og prosjektstøtte fra Flesberg kommune. Deltatt i flere utstillinger i Norge og utland.

Innkjøpt av flere kommuner og har deltatt i en rekke offentlig utsmykningsoppdrag på sykehus, eldresenter, hoteller og kunstforeninger.

Beskrivelse av min kunst:

Jeg liker å skape, gi opplevelse og glede med min kunst.

Mitt livs stil er å tegne og male.

Har i alle år lekt meg gjennom det å tegne, jeg har en levende strek, som har fulgt meg inn i kunstens verden. Mine tegninger viser et fritt kunstnerisk uttrykk.

Bruker tegning som en del i min kunst, også som et selvstendig kunstuttrykk.

Tegner og maler både figurativt og abstrakt. Legger stor vekt på en fri utfoldelse kombinert med solid håndverksmessig kunnskap,

Jeg bor og har atelier på gården Steinset i Flesberg kommune.

Hjemmeside: NENNA.NO