Per Hallvard Flakstad

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Mitt prosjekt er naturbaserte fotografier.

Det jeg anser som mitt hovedprosjekt er å gi naturen, representert ved ulike steinansikter, forskjellige uttrykk – enten vi snakker sorg, glede, sinne eller undring. På denne måten vil jeg «besjele» naturen og gi de en egen stemme i en tid der alt rundt oss skal ha en verdi enten vi snakker penger, treningsutbytte på tilrettelagte veier eller brede stier, eller rekreasjon for vårt eget velbehag.

For meg har naturen en stor verdi i seg selv.

I tillegg jobber med mer konkrete naturmotiver og dokumentasjon.

Jeg har journalistutdanning, og det er også hovedyrket mitt.

Jeg er styremedlem i Norsk Naturfotofestival som arrangeres i Ski i Nordre Follo hvert år i mars.