Ragna Mangelrød Kvernberg

 

Om kunstneren

Utdanning
Allmenlærerutdanning 3 år, 4 år videreutdanning, bl a 2 år ved Formingslærerskolen, Notodden
Malekurs i Hamm, utvekslingsstudent, 1992
”Moderne akvarellteknikk”, kurs på Nansenskolen  1997  , 1999 og 2009
Academie de Port Royal, Paris, 4 uker, 1999. Tegning  og maling
Olav Mosebekks Tegneskole ,heltidsstudent høstsemester 2000
Fylkets etablererskole 1996-97
Deltidsstudent ved Nydalen Kunstskole 2021-22”Personlig kunstutviktling”
Div. kurs ulike teknikker.
Videreutdanning i musikk og drama, div skrivekurs,  fotokurs.

Medlemskap
NFUK (norsk forening for uavhengige kunstnere)
www.nfuk.no/RagnaM. Kvernberg
Nordisk Akvarellselskap

Yrkesliv
Ca 20 års virke  som lærer og skoleleder.
Fra 1997 : kunstnerisk virksomhet og undervisning i eget foretak.
2002: Bygde Rose Atelier,
egen arbeidsplass, undevisningssted og utstillingslokale.
Babette malegruppe fra 2004
Kursoppdrag for psykiatri, voksenopplæring , rehabilitering, fengsel