Randi Wøien

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Drammensveien 52 B, 0271 Oslo

+47 91164196

rw@lpo.no

Vis CV

I min kunstneriske produksjon er jeg opptatt av hverdagslige objekter og fenomener som preger samfunnet, miljøet og våre daglige liv. Jeg er opptatt av objekter som trer inn i naturen og som vi vanligvis ikke ser på som verken estetiske eller kunstneriske, men som omgir oss til daglig.

Jeg er opptatt av maleriet som en representasjon eller dokumentasjon av en virkelighet. Maleriets egenskap med farger, lys og perspektiv gjengir situasjoner eller minner som vekker gjenkjennelse. Jeg er opptatt av en usentimental og ærlig tilnærming både med valg av motiv og måten motivet blir gjengitt på. Dette er vesentlig for mitt valg av uttrykk i fargesammensetning, malerisk teknikk og oppbygging av komposisjonen og perspektivet.

Jeg arbeider også med å iscenesette de objekter jeg maler. Jeg benytter ulike teknikker knyttet til objektenes form, størrelse og deres fenomen knyttet til våre omgivelser.