Reidun O. Birkeland

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Jeg maler det vi ikke ser.  Det kan være for stort eller for lite til at vi kan se det – eller at det ikke har fysisk form.  Det kan være byggesteiner alt og alle består av, tanker, toner, vibrasjoner, bevegelser eller rytmer. Det er bare nysgjerrighet og fantasi som kan gi svar – og kanskje bidra til en meditativ opplevelse.  Men – muligens er malerienes former og farger nok i seg selv – at de har sin egen dekorative verdi.