Ruth Lina Bø

 

Om kunstneren

3-årig billedkunstutdannelse med personlig kunstutvikling.

Bor i Horten og har atelier på Karljohansvern.

Kunstnerisk visjon

I den kunstneriske prosessen er det stadig overraskelser når jeg er på oppdagelsesferd.
Alt kan skje.
I kunsten har jeg en mangfoldighet av tilnærminger som jeg kan velge mellom.
Fra de mest grundige forberedelser til det tilfeldige som metode.
Ofte blir det ferdige kunstverket et resultat av bevisst og ubevisst valg i en fruktbar kombinasjon.

Med hjelp av sinnet gjør jeg intuitive og umiddelbare erfaringer.
Jeg bare vet når det stemmer.
På samme måte gir kunsten meg mulighet til å reflektere på dypet,
og kritisk undersøke verden omkring meg.
Møtet med kunsten åpner opp dører til virkeligheten og gir meg nøklene til ukjente rom, også i meg selv.