Silje Zuleyha Grimsøen

 

Om kunstneren

Silje Züleyha Grimsøen er en tegner, illustratør og filmkurator med norske og tyrkiske aner. Hun anser seg først og fremst som en tegner og liker best å jobbe veldig detaljert med blekkpenner. Siden hun var barn har hun elsket å tegne og har med tiden utviklet sin egen distinkte stil. Den har formet seg rundt bevisstheten om hvordan sorg og kjærlighet hører sammen. Naturen er også en stor inspirasjonskilde for Silje Züleyha, og hun mener på det sterkeste at den må beskyttes. Derfor er naturen ofte sentral i hennes verk. Det å ta var på tradisjoner, være seg norske, tyrkiske eller noe annet, på en bærekraftig måte er også en essensiell del av hennes oppdrag.

Prosessen for Silje Züleyha sitt kunstnerskap er erfaringsbasert, hvor fortid og nåtid kommer sammen.  Hun beveger seg veldig nært sitt eget liv og de hun sørger over å ha mistet. Oldeforeldre, besteforeldre, til og med en hund hun har hatt besøker henne i drømmene, trøster og veileder henne. Den uendelige kjærligheten hun har for dem, overfører hun til sine prosjekter. Dette reflekteres i det nostalgiske aspektet i tegningenes uttrykk og det større formatet hun foretrekke å arbeide i.

Da Grimsøen studerte film- og tv-produksjon var hun spesielt opptatt av visuell historiefortelling og komposisjonen av bilder. Dette finner hun ekstra spennende når hun tegner i større format og måten hun kan sette sammen ulike elementer for å fortelle en historie. Hun tegner veldig detaljert og liker å sette det minimalistiske mediet, blekk, opp mot et maksimalistisk uttrykk.  Der kan kontraster, og mørke og lys  skape et særdeles dramatisk bilde. Manga (japanske tegneserier) og filmer, begge i svart-hvitt spesielt, er to medier som har flere lag av billedlig konstruksjon og psykologisk innsikt – noe hun liker å hente inspirasjon fra.