Synnøve Skeie

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Erika Nissens vei 5A

48164215

synsk@online.no

Jeg har alltid likt og hatt en iboende interesse for kunst, arkitektur og design. Men først i en voksen alder har jeg fullført en personlig reise inn i kunstens verden, og har fått mye igjen for dette.

En to-årig kunstutdannelse på Kunstskolen i Rogaland (KIR),og et praksisopphold og et langvarig mentorforhold med Kjell Pahn Iversen, gav meg  ytterligere interesse og lyst til å fordype meg i kunst. Mentorskapet, de kloke samtalene, innsikt i diverse teknikker og prosesser og eteblering av eget atalier i et stort kunstnerfellesskap ble ekstra drivere i min fordypning i farger, form og uttrykk.

Mitt opprinnelige credo er hen av veien blitt videreutviklet sammen med min egen personlige vekst, og alle de ovennevnte forhold har bidratt i denne min søken inn mot  kunstens iboende vesen. Dette er noe som for meg handler om å flytte grenser og å forny seg og vekke til ettertanke.

Mine verk blir til underveis, og ender alltid ut en helt annen plass enn hvor de startet. Inspirasjonen kommer fra mange hold, noen bevisste og noen kommer fra en dypere plass inne i meg. Jeg leser mye, oppsøker og fordyper meg i kunst og kunstneriske uttrykk, og har naturligvis tatt med meg trekk, farger og former som f.eks. fra store kilder som Miro og Picasso. Men i mine arbeider kommer alt innefra, intet er planlagt eller tids- eller stedsfestet. Man kan tale om fantasi, men for meg er det noe dybere som i følelser, stemninger og et ønske om å finde et uttrykk i form og farge. Noen gange blir det figurativt og andre gange mer abstrakt.

Målet er å få betrakteren til å revurdere sin oppfattelse av det sedvanlige. Som kunstner er det viktig for meg å arbeide med min egen erkjennelse og opplevelse av virkeligheten, og på denne måte være med å flytte grenser, hos meg selv og hos betrakteren. Dette føler jeg er en evig prosess.

Jeg liker helst å male abstrakt nonfigurativt, og gjerne med sterke (og spennende) fargekombinasjoner. Formatet er store og små bilder som gir rom for spenning og dynamikk mellom fargene. Men ofte dukker det opp vesener og figurer i prosessen som begynner å leve sitt eget liv.

Jeg arbeider i et aktivt miljø i Normansgate 24 i Stavanger, hvor jeg har eget atelier.