Torbjørn Malm

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Tobbe Malms kunstnerskap henter sin styrke fra hans egne følelser og hans forkjærlighet for historiefortelling. Kunstneren kombinerer refleksjoner over tiden vi lever i med uttrykk fra oppveksten i gruveindustriens Norberg, i Sverige. Han skaper unik kunst som inviterer til nysgjerrighet og undring.