Trude Elstad

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

Mine arbeider, malt i akryl, har som oftest sitt utspring i hvordan jeg opplever og føler naturen, med et stort rom basert på egne tolkninger. Jeg beveger meg i grenseland mellom et figurativt og et abstrakt uttrykk, det være seg i et intuitivt landskap eller en hage.
For meg er det å male en sakte formidling, travelhet og tid opphører. Stemningen mine møter i naturen gir meg gjentar jeg i kontakten med arbeidet. Jeg ser på strukturer og teksturer, finner bevegelser og rytmer, men med ønsker om å ta vare på tilfeldighetene slik som naturen selv skaper tilfeldigheter.
Jeg blander bevisst transparente og opake farger med en tolkning til spørsmål om åpenhet og/eller hva som skjules, både i naturen og i våre menneskelige væremåter og vaner. Det transparente åpner opp, det opake stenger og lukker igjen.
Mitt ønske er å utforske menneskets forhold til naturen, sporene vi etterlater oss. Samt invitere til tolkning og refleksjon om hvordan vi er i relasjon til vår historie og hvem som eier naturen. Hvem som har rett til å bestemme hva som skal bevares, brytes ned – eller hva og hvem som skal stenges ute.
Alt levende har en egenverdi uavhengig om det er til nytte for oss mennesker eller ikke.