Unni Ustad Figenschou

 

Om kunstneren

Kontaktinformasjon

TEGNING er min vanligste uttrykksform:
Jeg har tegnet hele livet. 2B-blyant har stort sett vært det jeg har uttrykt meg gjennom, og akvarellpapir er alltid det jeg tegner på.
Grunnen er at jeg får «luft» på tegneflaten, ettersom akvarellpapir ikke er helt flatt.

Fargeblyanter brukes ofte, i større og mindre grad. Motivene har nå, oftere  enn tidligere, vært knyttet til et budskap jeg vil framheve.

Det kan være en bekymring over for eksempel min oppfatning av utfordrende klima- eller politikk i egne eller andres omgivelser. Politikk kan provosere meg og jeg bruker ofte SYMBOLIKK for å få fram meningene mine . HUMOR kan og være tydelig i noe av det jeg lager.

HÅNDKOLORERTE FOTO er en forholdsvis ny teknikk:
Med en vanlig mobiltelefon velger jeg ut et motiv som jeg fotograferer, forstørrer (på et trykkeri) og kolorerer med vannmaling, tusj eller blyant. Ofte kan det være det samme motivet brukt to ganger med helt ulike farge- og form-uttrykk.

Skal jeg kort oppsummere mine kunstneriske uttrykk, kan en si at jeg uttrykker meninger gjennom blyanten og forskjønner naturen gjennom de håndkolorete fotografiene.