Velkommen til NFUK


Kunstner stipend 2022 ble tildelt:
Kåre Høghaug og
Ingrid Solesvik
Vi gratulerer Kåre og Ingrid.

Les mer her:


Årsutstilling 2022
Vil være i Stavanger på Skur 2, de første ukene i Oktober. Følg med på nettsiden!


Korrektur-verksted: Noe for deg?
Nå er vi igang med korrekturverksteder, et tilbud til NFUKs regionale grupper. De fleste grupper har nå fått tilbud, og det viser seg å være populært. Vår erfaring hittil gir mersmak. Vil du komme videre med bildene dine? Da er kanskje en korrektur-verksted noe for deg!
På et korrekturverksted kommer 6 – 8 deltagere med hver sitt bilde, for å diskutere de svake og sterke punktene i hvert bilde, med hjelp av en fagperson. Mette Schau, som har vært leder for juryen for Statens Høstutstilling, har sagt seg villig til å være fagkonsulent i alle de gruppene på øst og sør Norge. Hvis du ikke har fått invitasjon, ta kontakt med kasserer, Rowen Sivertsen,


Søknadsportalen er nå stengt. Det er nytt opptak til høst – følg med på nettsiden!

Les mer om fordelene ved medlemskap i NFUK

Hvordan søke medlemskap i NFUK


Vil du søke stipend?
Kunstnere som er opptatt i NFUK har anledning til å søke om kunstnerstipend på opptil 10 000 kroner. For kriterier for å søke, se reviderte retningslinjer for NFUK-stipend.
Søknad til stipend for 2023 utlyses på denne siden så snart det åpnes for søknad.

(bildet viser diaroma fra «Bad Mice» et prosjekt av Ingvil Eiring, utviklet med hjelp av stipend fra NFUK)