Medlemstilbud

Butikk Tilbud:

Konsis Trykkeriet i Oslo
https://www.konsis.no/
Les mer om tilbud
Christ Engebretsen & Søn AS
www.tegne.no
Les om tilbud
Bas Kunst, Larvik
Facebook: Bas kunst as
Mail: art@baskunst.no
Les mer Om tilbud
Artifix/Sagene, Oslo:
Kontakt: Stian Bye-Hansen 91854541
Mail: sagne@artifix.no
Les mer om tilbud
Stenseth Photo
Kontakt: Rune Stenseth
95040080
Mail: rune@stensethphoto.no
Les mer om tilbud
Rammegutta
Kontakt: Andre Michelsen 96842060
Mail: post@rammegutta.no 
Les mer om tilbud
Kronen Kunstmateriell
Kontakt: Jonas K. Irmer
94057197
Les mer om tilbud
Torsovulkan
Kontakt: Erlend Østerli Espedal (butikksjef)
Mail: espedalerlend@gmail.com
Les mer om tilbud
Hamar Kunst & Ramme/Hamar
Tilbyr 10% på alt kunstmateriell. Medlemskap må oppgis ved hvert kjøp
Mail: post@gallerihkr.no
K.E.M
Kontakt: Grethe Fernandes da Silva (daglig leder)
Mail: ordre@kem.no
Les mer om tilbud

Andre Tilbud

1.Vis din kunst i hefte med tekst, bilde og QR-kode for mobil,

Eksempel viser hefte laget for Liv Solberg Andersen

8 eller 12 sider, med profilen til NFUK slik som er laget for Liv.
Da får det enkelte medlem en pdf. for å kunne ta med til trykkeriet for utskrift, + at de får katalogen på web. Priseksempel:
8 sider basert på godt billedmateriell; 2.500,- + mva.  eller
12 sider m/ billedmateriell; 3.000,-  + mva.
kontakt Trygve Amundsen ta@trygveart.com

3. Lukket Facebook Gruppe for medlemmer
Alle NFUK medlemmer med epost-adresse er invitert inn i den lukkede Facebook gruppen. Den finner du her: https://www.facebook.com/groups/134595203854359
Gruppen er medlemsdrevet:  åpne for spørsmål/svar, for meningsutveksling, diskusjon og tips og råd. Og det er en fin måte å komme i kontakt med andre medlemmer på.

Avsluttet avtale med Fineart/Listen.no
Avtalen gav medlemmer anledning til å tegne egen 1 års avtale for profilering og markedsføring av egen kunst og arrangement på Listen.no til en  gunstig pris. Dette medlemstilbudet ble avsluttet i 2018. Les mer dette:
Medlemstilbud rev jan 2017